Creationism Powered by Trendolizer

Waarom diatomeeën (eencellige algen) 'intelligent design' te boven gaan - Froot.nl

Trending story found on froot.nl
Waarom diatomeeën (eencellige algen) 'intelligent design' te boven gaan - Froot.nl
Diatomeeën (eencellige algen) vind je overal, zijn nuttig en je kunt ze een hogere vorm van kunst noemen. Deze levensvorm gaat intelligent design te boven.
[Source: froot.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments