Creationism Powered by Trendolizer

Det flyvende spaghettimonster sett i Grimstad

Trending story found on www.agderposten.no
Det flyvende spaghettimonster sett i Grimstad
I juni 2005 sendte den tidligere fysikkstudenten Bobby Henderson et åpent brev til utdanningsetaten i Kansas, hvor han presenterte en alternativ teori til «intelligent design»: universet og alt liv ble opprinnelig skapt av et flygende spaghettimonster. Pastafarianismen er lovlig anerkjent som en religion i Nederland og New Zealand, der har kirken også vigselsrett.
[Source: www.agderposten.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments