Creationism Powered by Trendolizer

KUPA DINOZAURA PRZECZY EWOLUCJI!

Trending story found on www.youtube.com


Pastor Paweł Chojecki tłumaczy, dlaczego kupa dinozaura przeczy teorii ewolucji. LINK DO ARTYKUŁU - M. Cuberbiller "Rola odchodów dinozaura w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm" http://creationism.org.pl/Members/mcuberbiller/PPK/PPK03 Całość nauczania: https://www.youtube.com/watch?v=bjQdyxlcJ54
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments